Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Utworzono dnia 08.09.2022
Szanowni rodzice poproszę o zapoznanie się z wyciągiem z  wytycznych w zakresie procedur bezpieczeństwa:
 
 
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
 
opracowane na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych
 
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.
 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – VII aktualizacja
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. Organizacja opieki:
 
 1. Przedszkole jest czynne w godz. 6.30-16.30. Dzieci przyjmowane są do godz. 6:30- 8.00, a odbiór w godzinach 14:30-16:30. Godziny posiłków nie ulegają zmianie.
   
 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
   
 3. Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.
   
 4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.
   
 5. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, zabawek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników(załącznik nr 2).
   
 6. Personel kuchenny i administracji nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
   
 7. Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, na terenie przedszkola, z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
   
 8. Sprzęt na placu zabaw należący do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
   
 
 
 
 
 
 
II. Współpraca z rodzicami:
 
 
 
 1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
   
 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
   
 3. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
   
 4. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
   
 5. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu przedszkola w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
   
 6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).
   
 7. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
   
 8. Rodzice podpisują oświadczenie o zapoznaniu z procedurą na początku roku szkolnego –zał. nr 3.
   
 9. Rodzic podpisuje zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność tzn. w przypadku zaistnienia niepokojących objawów -zał nr 4.
   
 10. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.- kontakt z rodzicami drogą telefoniczną 25 798 34 35 lub e-mailową.
   
 11. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
   
 12. Rodzic przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. O unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, o częstym myciu rak wodą z mydłem i niepodawaniu ręki na powitanie. Rodzic uczy dziecko zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny