Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie

Pomoc Psychologiczno-pedagogiczna w naszym przedszkolu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka,
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka,
 • stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku społecznym.

Adresaci pomocy psychologiczno- pedagogicznej :

 • dzieci z niepełnosprawnością,
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeniami zachowania lub emocji,
 • ze szczególnymi uzdolnieniami,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • po przejściach kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi,
 • zaniedbane środowiskowo ze względu na złą sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą  środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

 Wnioskodawcy

 • rodzice, dyrektor przedszkola, nauczyciel - wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia  z dzieckiem, poradnia, asystent nauczyciela, pomoc nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacje pozarządowe , instytucje działająca na rzecz dzieci i rodziny.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Formy pomocy

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (SI, rehabilitacja ruchowa);
 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porady i konsultacje;
 • warsztaty.

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny