Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie

Pracownicy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

 • MAŁGORZATA PIOTROWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka Studiów Licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Dydaktyki Integracyjnej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.
Kurs Zarządzania Oświatą w Siedleckim Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • MARTA CHILIŃSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,  OLIGOFRENOPEDAGOG, SURDOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Studia magisterskie – Kształcenie Zintegrowane i Wychowanie Przedszkolne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Dydaktyki Integracyjnej w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku. Kurs kwalifikacyjny z zakresu Surdopedagogiki. Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności Anglistyka w Uniwersytecie Przyrodniczo – humanistycznym w Siedlcach.

 • MARTA PAWŁOWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich z kierunkiem: edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościa intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach.

 • ALICJA GICZELA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL PLACÓWKI INTEGRACYJNEJ, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Pedagogika Opiekuńczo – wychowawcza na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunkach: Zarządzanie Oświatą, Pedagogika Integracyjna i Wychowanie Przedszkolne.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 • KAMILA MACHNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Podyplomowe studia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie w zakresie Pedagogiki specjalnej na kierunkach: Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

 • MAŁGORZATA OSIEJUK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w zakresie Kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe w zakresie Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w Wyższej Szkole Edukacyjnej w Sporcie Instytut Sportu i Rekreacji w Warszawie.

 • MAŁGORZATA RYBICKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów licencjackich z kierunkiem – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich z kierunkiem – edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Uczelni Humanitas z siedzibą w Lublinie na kierunku – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).

 • RENATA TARKAWIAN

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowane i wychowanie przedszkolne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe w zakresie Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką na Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach oraz Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w Instytucie Studiów Podyplomowych.Kurs I stopnia Metoda Ruchu Weroniki Sherborne.

 • URSZULA TOMASIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego,
Podyplomowe Studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach oraz studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Asperera w Instytucie Studiów Podyplomowych. Terapeuta ręki I i II stopnia ukończone w NODN „Cognitus”.

 

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE/SPECJALNE:

 • MAGDALENA DUDA-BIAŁUCHA

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, TYFLOPEDAGOG, SURDOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku: Pedagogika kulturalno – oświatowa oraz studia podyplomowe w zakresie: Wychowania Przedszkolnego. Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w MSCDN w Siedlcach. Kurs kwalifikacyjny: Pedagogiczny zorganizowany przez MSCDN w Siedlcach. Kurs kwalifikacyjny : Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci i młodzieży prowadzonym przez Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SENS. Terapeuta AAC (uczestniczyła w licznych kursach z komunikacji alternatywnej i wspomagającej).  W swojej pracy stosuje również elementy Metody Krakowskiej potwierdzone zaświadczeniami uczestnictwa w licznych warsztatach. Studia podyplomowe z zakresu : Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika). Studia podyplomowe na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika).

 • ZOFIA MOŚCICKA - BOGUSZ

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I WCZESNOSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów I stopnia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierunek: pedagogika szkolna. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, specjalność: edukacja wieku dziecięcego. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzyła o studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne i Kształcenie zintegrowane na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Zarządzanie oświatą i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie. Systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, szkoleniach   i warsztatach, celem podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 • AGNIESZKA POPŁAWSKA

 NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG

Studia magisterskie Pedagogika w specjalności edukacja szkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach, studia licencjackie Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach. ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki) na Instytucie Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

 • MAGDALENA STOŃ

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA RĘKI, PEDAGOG WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra na kierunku: Pedagogika rewalidacyjna z edukacją przedszkolną. Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie. Studia podyplomowe interdyscyplinarne kwalifikacyjne z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie na kierunku: Logopedia i Neurologopedia. Terapeuta AAC (uczestniczyła w licznych kursach z komunikacji alternatywnej i wspomagającej). Terapeuta ręki I i II stopnia ukończone w NODN „Cognitus”.

 • BEATA ZADROGA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, PEDAGOG SZKOLNY, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek :Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich na UPH w Siedlcach kierunek: Edukacja szkolna. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika).

 • FAUSTYNA ZALEWSKA

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, TRENER TUS, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

 Absolwentka studiów licencjackich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zarządzanie w oświacie w Instytucie Studiów Podyplomowych WSSM i A. Ukończyła studia magisterskie na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika specjalna ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Terapeuta ręki I i II stopnia. Trener umiejętności społecznych - kurs I i II stopnia ukończony w Cognitus.

SPECJALIŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • JOANNA PALA

PSYCHOLOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanistyczno - Menadżerskiej w Gnieźnie, studia podyplomowe "Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymik" na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym m.in.: "Terapia ręki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym", " Podstawy Polskiego Języka Migowego", kursie podstawowym stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, szkoleniu nt. metody Carole Sutton "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci", szkoleniu podstawowym PECS, szkoleniu podstawowym Makaton, szkoleniu " Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".

 • URSZULA SZUMLEWICZ

PEDAGOG SPECJALNY, SURDOPEDAGOG, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPEUTA RĘKI, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka WSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki WODN Lublin,kurs Integracji Sensorycznej I, II stopnia - PTIS Warszawa , Terapia ręki I, II stopnia Centrum Terapii i diagnozy Puławy, Studia Podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie -Wczesne wspieranie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej, kurs kwalifikacyjny z zakresu edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera, kurs dający uprawnienia do diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny Schoplera, kurs dający uprawnienia do diagnozy - KartaOcenyRozwoju Psychoruchowego dzieci KORP - Komlogo Lublin.

 • DIANA ŚWIDER

NEUROLOGOPEDA, GLOTTODYDAKTYK, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
 

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia glottodydaktyczne i zdobyła odpowiednią wiedzę do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez Bronisława Rocławskiego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli MODEN w Gdańsku.Ukończyła studia podyplomowe z neurologopedii z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.Ukończyła szkolenie podstawowe PECS organizowane przez Pyramid EducationalConsultants of Poland.Ukończyła szkolenie podstawowe ( 1 stopień ) Wspomagające i alternatywne metody komunikacji ( AAC) organizowane przez ATABI- komunikacja i technologia wspomagająca.Ukończyła szkolenie „ Narzędzie M- CHAT- R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniurozwoju dziecka” organizowane przez SYNAPSIS
Ukończyła szkolenie i uzyskała uprawnienia do wykorzystywania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA- KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1miesiąca do końca
9 roku życia.W terapii logopedycznej stosuje elementy masażu Shantala ( wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta na wykładach Katarzyny Kaczorowskiej Bray, webinarach Beaty Racek oraz Szkoły Masażu Shantala i terapii funkcji poznawczych.

 • ANNA ZDANIKOWSKA - SIEMIONEK

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.Studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach w zakresie wychowania przedszkolnego.Studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej.Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.Kurs III stopniowy Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Kurs - Terapia Taktylna. Kurs nadający uprawnienia do Diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi – Profil Psychoedukacyjny. Kurs nadający uprawnienia do diagnozy - Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego DzieckaKurs I stopnia SI - Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej.

PRACOWNICY OBSŁUGI:

POMOC NAUCZYCIELA

 • SUCHODOLSKA ELŻBIETA

STARSZA WOŹNA

 • BAJURA BOŻENA
 • DYLAK ANNA
 • MALON MARTA
 • STAŃSKA MONIKA
 • TOMCZAK WANDA

KONSERWATOR PRZEDSZKOLA

 • DUDA ANDRZEJ

KUCHARKA

 • KRASUSKA WANDA

POMOC KUCHENNA:

 • KRÓLAK AGNIESZKA
 • WAŁACHOWSKA GRAŻYNA

INTENDENT

 • BAJURA WERONIKA

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

KSIĘGOWA

 • MAZUR KAZIMIERA

REFERENT

 • LEWARTOWSKA MAŁGORZATA 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny