Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie

Płatność za przedszkole

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  1  /2022

 Dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 1  w Łukowie

 

PROCEDURA UISZCZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA
W PRZEDSZKOLU  Integracyjnym NR 1 W ŁUKOWIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1.  Rodzice, którzy zdecydują się na uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu drogą elektroniczną na konto bankowe przedszkola, są zobligowani do poinformowania o tym zamiarze dyrektora lub intendenta oraz złożenie oświadczenia na piśmie, co najmniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego decyzję
  o wpłacie elektronicznej (wzór oświadczenia – załącznik nr 1)
 2. Informacja dla rodzica dotycząca  wysokości opłat za dany miesiąc, będzie przekazywana w formie pisma w dniach od 5-tego do 10-tego każdego miesiąca.
 3. W związku z ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnych, nie udziela się informacji na temat wysokości odpłatności w danym miesiącu osobom nieupoważnionym oraz na zgłoszenia telefoniczne.
 4. Rodzice dokonują wszystkich wpłat wynikających z Wniosku przyjęcia kandydata do przedszkola lub Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  w sprawie korzystania ze świadczeń przedszkola
  - BEZ JAKICHKOLWIEK ZAOKRĄGLEŃ I POMNIEJSZEŃ  na konto bankowe:

 

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie O/Łuków

67 9206 1048 7103 0371 2000 0050

 

 1. W tytule wpłaty należy wpisać:
 • imię, nazwisko rodziców  i dziecka, nr grupy do której dziecko uczęszcza,
 • miesiąc za który wnoszona jest opłata,
 • wyszczególnić rodzaj opłaty oraz kwoty:

- pobyt - ………………………………… zł

- wyżywienie - ………………………………… zł

 

 1. Wpłat drogą elektroniczną można dokonywać tylko i włącznie do 15 dnia każdego miesiąca. Jeżeli 15 dzień przypada w dniu wolnym od pracy, ostatni dzień odpłatności upływa w pierwszym dniu roboczym po 15 (liczy się data wpływu na konto przedszkola).
 2. W przypadku rezygnacji z wpłat drogą elektroniczną, należy poinformować dyrektora lub intendenta na piśmie oraz uiszczać odpłatność w kasie przedszkola w terminach wyznaczonych przez dyrektora (do 15 dnia każdego miesiąca).
 3. Jednocześnie przypomina się o obowiązku terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej przedszkola do prawidłowej organizacji żywienia dzieci.
 4. W przypadku zwłoki we wnoszeniu opłat będą naliczane odsetki w ustawowej wysokości  (art.481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego) i doliczone do wpłat w następnym miesiącu.

Ponadto w  przypadku:

- zwłoki lub notorycznych spóźnień w regulowaniu odpłatności  oraz wpłaty
w niewłaściwej wysokości,  dyrektor może podjąć decyzję o wycofaniu zgody na uiszczanie odpłatności drogą elektroniczną,

- zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres 2 miesięcy umowa wygasa bez konieczności jej odrębnego rozwiązania.

 1. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia dyrektora z obowiązku dochodzenia zaległych należności, a Rodziców do ich uiszczenia.
 2.  Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i  ścisłego przestrzegania oraz stosowania się do zasad powyższej procedury.
 3. Wszelkich zmian w niniejszej procedurze dokonuje się w formie pisemnej i podaje do wiadomości rodziców.

 

Dyrektor

- Małgorzata Piotrowska

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Płatność
  Utworzono dnia 07.01.2022, 13:40

  Płatność za przedszkole

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny