Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu:

 • wielospecjalistyczną i skoordynowaną pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie
 • stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego oraz społeczno - emocjonalnego dziecka
 • wyrównywanie występujących u dziecka deficytów rozwojowych
 • wspomaganie rozwoju dziecka w jego środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie pożądanych postaw i zachowania w relacji rodzic / opiekun prawny - dziecko.

W przedszkolu funkcjonuje  Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powoływany przez dyrektora. W skład zespołu wchodzą specjaliści przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: psycholog, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta SI, fizjoterapeuta. Pracą zespołu kieruje koordynator zespołu powołany przez dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie.

Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy:

 • ustalanie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przeprowadzonej diagnozy, kierunków oraz harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • opracowanie i realizowanie indywidualnego programu terapii dziecka z uwzględnieniem działań wspierających jego rodzinę w realizacji programu;
 • dokonywanie systematycznej oceny efektywności i skuteczności podejmowanych działań oraz modyfikowanie ich w razie potrzeby;
 • wprowadzanie zmian w indywidualnym programie terapii, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
 • współpraca z podmiotem leczniczym oraz w razie potrzeby pomoc rodzinie w zapewnieniu dziecku niezbędnych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:

 • modelowanie pracy z dzieckiem, udzielanie porad i instrukcji dotyczących pracy z  dzieckiem;
 • udzielanie pomocy w zakresie nabywania i kształtowania postaw i zachowań pożądanych  w kontaktach z dzieckiem;
 • udzielanie porad / konsultacji dotyczących przystosowania warunków domowych do potrzeb dziecka oraz pozyskiwania i wykorzystywania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu.

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny